Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Dane statystyczne


Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.


Dzień Pracownika Socjalnego

Znalezione obrazy dla zapytania: życzenia na dzień pracownika socjalnego 2019 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składam Wszystkim Pracownikom Socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania

za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym

 

Pomoc jaką Pracownik Socjalny niesie drugiemu człowiekowi jest piękną, ale też ciężką pracą, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.

 

Życzę zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam.

 

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności.

 

Życzę wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim

Urszula Sarnicka

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

 

Urszula Sarnicka


STYPENDIA

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański.

1. Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 roku.

2. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+


STOP PRZEMOCY!


Praca w charakterze opiekunki dla osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych, praca na terenie gminy Maków Podhalański.


ZMIANA !!!!

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;

dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł;

maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 288 zł.

 


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne 2018/2019

Od sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wydawane są wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać od        1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:15-15:15. w siedzibie Ośrodka.


 


Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ogłasza nabór na rodziny wspierające

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 1 tel. 33 877 15 54 lub mailowo na adres: mops.makow@pro.onet.pl .


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

informuje o możliwości uzyskania pomocy w postaci rodziny wspierającej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, pod numerem telefonu 33/877 15 54, Asystent Rodziny 694 952 307 lub skierować zapytanie mailowo na adres: mops.makow@pro.onet.pl .  


WIGILIA

zobacz więcej zdjęć

WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH

23 grudnia na makowskim Rynku zorganizowana została wigilia dla samotnych i bezdomnych. Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Proboszcz makowskiej parafii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Kolpinga"  i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. Wigilię uświetnił koncertem kolęd Zespół Regionalny "Mała Polana Makowska".


Wolontariat

zobacz więcej zdjęć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  realizuje projekt socjalny mający na celu poprawę jakości życia osób zależnych, którzy wymagają stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. osobom samotnym, osobom starszym, osobom długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym dzieciom. W ramach utworzonego projektu poszukujemy wolontariuszy, chętnych do pomocy w jego realizacji.


Razem lepiej "NIE" - zależni 2017

zobacz więcej zdjęć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę – zlecenie. Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, zależnych, potrzebujących wsparcia w życiu codziennym.

Razem lepiej "Nie" - zależni 2017


Bezpieczny i Aktywny Senior

zobacz więcej zdjęć

Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki. 


Życzenia z okazji Wielkanocy


Kampania promocyjna LSR


Informacje dotyczące programu 500+

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.


Spoty reklamowe Rodzina 500+


Informacja 500+

Przyjmowanie wniosków Programu „Rodzina 500 plus” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, przebiega sprawnie. Zainteresowanie mieszkańców Naszej Gminy z możliwością skorzystania ze świadczenia wychowawczego jest znaczne.


Program Rodzina 500+ Pierwsze wypłaty 500 plus na dziecko już od 20 kwietnia

Trwa składanie wniosków do programu Rodzina 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kietnia 2016 roku przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego.


MOPS w Makowie Podhalańskim informuje o przyjmowaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500 plus).

 TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PROGRAMU 500+


Informacje dotyczące realizacji programu "Rodzina 500 plus" w Makowie Podhalańskim oraz wniosek do pobrania


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SUSKIM

PUNKT - SUCHA BESKIDZKA, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,

budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej


Apel do mieszkańców Gminy Maków Podhalański

Apel do mieszkańców Gminy Maków Podhalański

„Bądź wrażliwy i czujny to może uratować czyjeś życie!”


Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. z co najmniej trójką dzieci do złożeniawniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.


Senior - Wigor


Wybraliśmy zwycięsców - konkursu "Razem przeciw przemocy" oraz "Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie! Przemoc oczami dziecka"

zobacz więcej zdjęć

 W związku z udziałem w konkursach "Razem przeciw przemocy" oraz "Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie! Przemoc oczami dziecka", organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Makowie Podhalańskim oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie zwycięskich prac ze szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w dniu 27.06.2015r. o godz. 16.15 podczas Dni Ziemi Makowskiej otrzymali nagrody.


Projekt Pierwszy Dzwonek

Pierwszy Dzwonek


PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy udziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim realizuje Program działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Maków Podhalański.


ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi.


Akcja zima

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim mając na uwadze szczególnie osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Maków Podhalański o udzielenie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z zbliżającym się okresem zimowym - długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.


OGŁOSZENIE

Siedmioosobowa rodzina poszukuje mieszkania lub domu do wynajęcia z możliwości zakupu, na terenie Makowa lub okolicy. Troje dzieci uczęszcza do szkoły.

Proszę o  kontakt pod numer telefoniczny: 662982873.


Projekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych. Uprzejmie powiadamiamy, że termin składania wniosków został przedłużony do 30 lipca 2014 r.


Konferencja "Mówimy NIE przemocy!"


Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim za 2013 rok


ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.


Dzień Pracownika Samorządowego


Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób będących w kryzysie, doświadczających przemocy w rodzinie

    W celu założenia grupy wsparcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą znaleźć nowe perspektywy, przestać żyć w poczuciu izolacji, pozbyć się obaw.

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny


Pomoc w formie gotowych produktów żywnościowych

Sukcesywnie od 2010 r. mieszkańcy Gminy Maków Podhalański, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc w formie gotowych produktów żywnościowych.


Ubiegasz się o świadczenia rodzinne? Zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przypomina o składaniu wniosków przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.


Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od miesiąca listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.


Artykuły spożywcze dla najuboższych

    Na podstawie umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach realizacji programu DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2012 zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Krakowskiej a Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2010r. przyznaje osobą najbardziej potrzebującym żywność.

Nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w dniu 27.08.2012r. otwiera swoją stronę internetową pod adresem www.mops-makowpodhalanski.pl.

Elektroniczna tablica informacyjna

zobacz więcej zdjęć

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 1, w 2011r. została zamontowana elektroniczna tablica informacyjna w formie panela dotykowego.


KONKURS

1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

2. nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"


  • Podstrony:
  • 1

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.