Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

DOTACJA CELOWA NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2024 ROKU

W związku z zawartą w 2024 r. umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Maków Podhalański. Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na:

 1. utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  - w kwocie 122 822 zł
 2. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań – PROJEKT SOCJALNY „PoMOC = Wiedza i Wsparcie”  - 35 248 zł

Wartość dofinansowania wynosi: 158 070, 00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 166 882,00 zł

Celem wsparcia jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w zawiązku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacji projektów z roku 2022 i 2023 MOPS realizuje projekt socjalny „PoMoc = wiedza i wsparcie”.

Wartość projektu 44 060 zł z tego; dotacja = 35 248 zł, środki własne = 8812,00 zł.

Realizowane są działania:

1. Z obszaru IV podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej. Zadanie realizowane jest poprzez zatrudnienie prawnika w wymiarze 100 godzin na kwotę 16 300,00 zł.

2. W ramach II obszaru MOPS kontynuuje realizację działania:

 • specjalistyczne poradnictwo prawne, konsultacje prawne, zatrudnienie prawnika w wymiarze 100 godzin na kwotę 16 300,00 zł.
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. Zatrudnienie psychologa w wymiarze 52 godziny na kwotę 8 008,00 zł.

3. W ramach obszaru I.3 mającego na celu rozwój lub wzmocnienie aktywnościi samodzielności życiowej osób i rodzin MOPS w Makowie Podhalańskim realizuje wsparcie osób i rodzin w zakresie:

 • Wsparcia grupowego w formie warsztatów edukacyjno-wspierającej dla dorosłych. Zadanie zatrudnienie specjalisty w wymiarze 14 godzin na kwotę 1 652,00 zł.
 • Wsparcia grupowego w formie warsztatów grupowych psychoedukacyjnych. Zatrudnienie specjalisty  w wymiarze 12 godzin na kwotę 1800, 00 zł.


 

 

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.