Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej
  • PROJEKT SOCJALNY
  • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
  • WSPIERAJ SENIORA
  • USŁUGI OPIEKUŃCZE
  • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSRPAWNEJ
  • SENIOR +
  • KARTA DUŻEJ RODZINY
  • STYPENDIA

Aktualności


Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje o realizacji w 2024 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Maków Podhalański zgodnie z Umową nr 69/WP/2024/FS otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

wartość finansowania - w kwocie 1 318 202,10 zł.

całkowita wartość zadania - w kwocie 1 318 202,10 zł.
PROJEKT SOCJALNY PoMOC = Wiedza i Wsparcie w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2024 roku realizuje kontynuację projektu socjalnego pod nazwą „PoMoc = Wiedza i Wsparcie” współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2024 do grudnia 2024 roku.
Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024.
MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.