Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE
 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSRPAWNEJ
 • SENIOR +
 • PROJEKT SOCJALNY
 • KARTA DUŻEJ RODZINY
 • WSPIERAJ SENIORA
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
 • STYPENDIA

Aktualności


DODATEK OSŁONOWY

Tarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto  w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany), lub osobiście w Dziale Świadczeń ul. Rynek 11 pok. 4.

 

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

WNIOSKI DO POBRANIA
ZIMOWISKO 2022 R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza wszystkich do zapoznania się z ofertą ZIMOWSIKA 2022 dla dzieci rolników organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras.

 

Krótki opis:

We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponujemy 8-dniowe zimowiska w ośrodku wypoczynkowym WILLA NAD RZEKĄ w Milówce (Beskid Żywiecki). Całkowity koszt zimowiska to 1270 zł, z tego 870 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin zimowiska: 23.01.2022 – 30.01.2022 Koszt: 400 zł (dla dzieci rolników)

Pobyt w Milówce (znanej za sprawą Golec uOrkiestra) nierozdzielnie łączy się z wycieczką do pobliskiej Wisły i wizytą w muzeum Adama Małysza. Oprócz tego czeka na dzieci wiele innych atrakcji – narty, baseny, liczne wycieczki, gry i zabawy.

 

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim telefonicznie pod numer 33/ 877-1554 wew. 26 lub osobiście.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Maków Podhalański do programu opieka wytchnieniowa -edycja 2022

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Maków Podhalański  do programu

 opieka wytchnieniowa

-edycja 2022

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:             

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych(DZ.U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

-poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługo opieki wytchnieniowej.

         Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. ul Kościuszki 1 lub pod numerem telefonu   33 8771554 wew.26
MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.