Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

MAŁOPOLSKA NIANIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Statut

 

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia

Wspierania Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Więcej informacji na stronie:

https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci/2022/pomoc-humanitarna-dla-ukrainy

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

  Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

  Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

  Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

  Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  

  W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

  Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

  Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

  W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   

  Więcej informacji pod linkiem Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

  Oddział ZUS w Chrzanowie

   

   Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

   Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

   Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia

   W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

   Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania

   ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

   Więcej informacji pod linkiem Rodzinny kapitał opiekuńczy

   Oddział ZUS w Chrzanowie

    Dodatek osłonowy

    Dodatek osłonowy – informacje ogólne

    Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

    Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

    Dla kogo jest dodatek?

    O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

    O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

    W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

    Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

    Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

    Dodatek przysługuje gospodarstwom:

    • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
    • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

    W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

    Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

    Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

    • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
    • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

    Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

    Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

    Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

    • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
    • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
    • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
    • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

    *Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

     

     

    Seniorzy zawsze mogą liczyć na wsparcie

    Seniorze, zostań w domu, poproś o pomoc

    Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego też minister Marlena Maląg apeluje do seniorów, aby ograniczyli wychodzenie z domu, a jeśli już muszą wyjść np. na zakupy, żeby wybierali godziny im dedykowane (10-12) oraz nosili maseczki. – Pamiętajmy przy tym o środkach bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, zakładajmy jednorazowe rękawiczki i pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi minister.

    Bezpieczna komunikacja

    Bardzo ważne jest to, aby w tym trudnym okresie seniorzy mieli stały kontakt ze swoimi bliskimi. W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że w dzisiejszych czasach mogą zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc nawet z domu. Do tego wystarczy komputer, smartfon lub tablet i komunikator internetowy z funkcją wideo rozmowy.

    – Jak widać współczesna technologia służy nie tylko osobom młodym. Dzięki niej seniorzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi i znajomymi, i przy okazji widzieć siebie nawzajem. Wszystko na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie – bez narażania zdrowia własnego i innych – mówi minister.

    Badania na odległość

    Niezależnie sytuacji konieczne jest dbanie o zdrowie osób starszych. W tym celu powstał szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu mogą oni uniknąć wizyty u lekarza. Jednym z takich rozwiązań są teleporady. Osoby, które podejrzewają u siebie koronowirusa mogą zadzwonić pod specjalna infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymają stosowne zalecenia, a w razie konieczności sugestię kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

    – Czasy są trudne, a te wymagają szczególnych rozwiązań. Dzięki teleporadom osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc nie wychodząc z domu i nie narażając siebie i swojego otoczenia – podkreśla minister Marlena Maląg.

    Kolejnym, rozwiązaniem jest aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe, która pomaga w walce z koronawirusem. Aplikacja zbierane dane o tym, z kim spotyka się jej użytkownik i informuje, gdy dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Aplikacja jest w pełni bezpieczna i można z niej korzystać bezpłatnie.

    /informacja z strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/

     - 1

     KOMUNIKAT

     OD 1 WRZEŚNIA 2020r. - KONTAKT osobisty z MOPS w Makowie Podhalańskim

     jest możliwy po naciśnięciu DZWONKA przy drzwiach WYJŚCIOWYCH MPZ

      

     pozostałe ograniczenia bez zmian

     PONADTO

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim PRZYPOMINA, że jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumety do MOPSu mogą Państwo tego dokonać:

     - za pośrednictwem platrormy ePUAP

     - mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

     - pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

     - wrzucić do skrzyniki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3

      

      

      DOBRY START

       

      WNIOSKI DOBRY START „300+”

      DO POBRANIA

      - na stronie internetowej MOPS Maków Podhalański

      - na stronie internetowej MRPiPS

       

      WYPEŁNIONE DRUKI

      należy złożyć:

      - do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

       

       

      ponadto

      na zewnątrz budynku MPZ - za drzwiami wyjściowymi

      zorganizowano

      PUNKT PRZYJĘĆ dokumentacji 

      Dane statystyczne

       Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

       STOP PRZEMOCY!

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

        34-220 Maków Podhalański

        Rynek 11

         

        tel. 33 8771 - 554

        fax 33 8773 - 513

         

        e-mail: mops.makow@pro.onet.pl

        e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

         MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

         Miejski Ośrodek Pomocy
         Społecznej w Makowie Podhalańskim

         ul. Rynek 11
         34-220 Maków Podhalański

         Telefon: (33) 8771 554
         Fax: (33) 8773 513
         Dni powszednie: 7.15 - 15.15

         Telefon interwencyjny 33 447 28 87

         Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.