Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. z co najmniej trójką dzieci do złożeniawniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dokumenty można pobrać ze strony internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny lub

odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, pokój nr 3.

 

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się

na stronach internetowych:

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/-/karta-duzej-rodziny

 

  • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach. Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/
  • Z karty będą mogły korzystać :

a) Rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,

b) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

c) Dzieci - do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia,

d) Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

e) Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

  • Karta wydawana jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
  • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
  • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
  • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
  • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.

 

  • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

 

  • Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

  • Akty prawne dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

 

Pobierz załącznik:

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.