Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/flexuzj/ftp/mops.makowpodhalanski.pl/pages.inc.php on line 98

Koferencja podsumowująca projekt

W dniu 19 grudnia 2012 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Nowa Szansa”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Podsumowanie obejmowało cały okres trwania projektu tj.: projekt realizowany w roku 2009 (realizacja – 1 rok) oraz w latach 2010 – 2012 (realizacja - 3 lata).

 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego _____________________________________________________________________________________________________________________

 

Konferencja podsumowująca realizację

projektu systemowego

„Nowa Szansa”

 

W dniu 19 grudzień 2012 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowa Szansa”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Obok Zespołu Projektowego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz Gminy Maków Podhalański.

Na konferencję zaproszono beneficjentów ostatecznych czyli uczestników biorących udział w projekcie w poszczególnych latach, a także specjalistów i przedstawicieli firm współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy realizacji projektu. Na konferencji gościliśmy 78 uczestników.

Beneficjenci mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i refleksjami na temat udziału w projekcie, zaprezentować własne dzieła min.: z zakresu poezji, florystyki, malarstwa, rzeźbiarstwa.

Na zakończenie odbył się uroczysty obiad oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konferencji.

 

Podsumowanie obejmowało cały okres trwania projektu tj.:

 

 • projekt realizowany w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.  (realizacja - 1 rok),
 • projekt realizowany w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.  (realizacja - 3 lata).

 

NA KONFERENCJI PRZYBLIŻONO:

1. Cele ogólne i szczegółowe projektu.

CEL GŁÓWNY:

- aktywizacja społeczna i zawodowa;

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wzrost umiejętności i kompetencji społecznych;

- wzrost kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

- umacnianie więzi społecznych;

 

Zamierzeniem projektu „Nowa Szansa” było podjęcie szeregu działań na rzecz bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia mieszkańców gminy Maków Podhalański, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych, a w rezultacie zwiększenia szansy na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie miał wykształcić u uczestników umiejętności pozwalające na znalezienie oraz utrzymanie zatrudnienia, a w konsekwencji przyczynić się do polepszenia ich sytuacji materialnej.

 

2. Podstawy i zasady realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

• Projekt „Nowa Szansa” realizowany jest w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. oraz od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. przez Miejski Ośrodek   Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 1;

• Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

• Projekt jest opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i     upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

3. Udział i wkład finansowy Gminy Maków Podhalański w realizację projektu.

 

Beneficjentem oraz projektodawcą projektu systemowego „Nowa Szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, jest Gmina Maków Podhalański oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt był częściowo współfinansowany ze środków unijnych, a częściowo finansowany ze środków budżetu gminy.

W ramach realizacji projektu współfinansowane lub finansowane były zarówno wszelkie formy zajęć dla beneficjentów ostatecznych, jak i pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie dla uczestników projektu.

 

4. Skład Zespołu Projektowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 

Siedziba projektu „Nowa Szansa” znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, przy ul. Kościuszki 1.

 

Projektem zarządza Zespół Projektowy w składzie:

 

- Kierownik projektu – Wanda Olejniczak - Kierownik MOPS,

- Koordynator projektu – mgr Agnieszka Urbańska – Then – Specjalista Pracy Socjalnej,

- Specjalista ds. rozliczeń projektu – mgr Urszula Sarnicka – Główny Księgowy MOPS,

 

Pracownicy socjalni:

 

mgr Ewelina Kądziołka - Pracownik socjalny zatrudniony do projektu (2010-2012),

-  Stanisława Ujczak - Pracownik socjalny MOPS zaangażowany do projektu - rok 2010,

Zofia Zaręba - Pracownik socjalny MOPS zaangażowany do projektu - rok 2011,

Jadwiga Sikora - Pracownik socjalny MOPS zaangażowany do projektu - rok 2012.

 

5. Liczba Beneficjentów Ostatecznych projektu w poszczególnych latach realizacji.

 

 

 • Projekt adresowany był do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, a także do osób korzystających z pomocy MOPS tylko na okoliczność udziału w projekcie, spełniających określone warunki.
 • Projekt był przewidziany zarówno dla kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Maków Podhalański, zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL.
 • Projekt był skierowany do osób będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia (nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, bezrobotnych).
 • W ramach projektu przewidywano objęcie wsparciem 87 osób łącznie przez cały okres trwania projektu, czyli od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. oraz od  01.01.2010r. do 31.12.2012r.

W poszczególnych latach uczestnikami projektu "Nowa Szansa" były inne osoby.

 • W projekcie w roku 2009 wzięła udział grupa 5  osób.
 • W projekcie w roku 2010 wzięła udział grupa 30 osób.
 • W projekcie w roku 2011 wzięła udział grupa 30 osób.
 • W projekcie w roku 2011 wzięła udział grupa 27 osób.

 

6. Formy wsparcia organizowane w ramach projektu w poszczególnych latach.

 

W ramach projektu „Nowa Szansa” realizowane są określone zadania w ramach których podjęto działania wobec Beneficjentów Ostatecznych projektu:

 

ZADANIE  I.  AKTYWNA  INTEGRACJA :

- aktywizacja społeczna

- aktywizacja zdrowotna

- aktywizacja edukacyjna

 

W roku 2010 w ramach projektu NOWA SZANSA odbyły się :

Aktywizacja społeczna:

1) Zajęcia z psychologiem - Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

2) Szkolenie z zakresu umiejętności życiowych,

3) Zajęcia z doradcą zawodowym - Kurs Inspiracji,

4) Wycieczka integracyjna dla Beneficjentów Ostatecznych,

 

Aktywizacja edukacyjna:

1) Szkolenia/kursy zawodowe: „Kurs Mała gastronomia”, „Kurs Barmański”, „Kurs Fryzjerski”, „Kurs Stylizacji Paznokci”, „Kurs Diagnostyki         Samochodowej”, „Kurs Obsługi Kas Fiskalnych”, „Kurs Sprzątaczki z Obsługą Nowoczesnych Urządzeń Sprzątających”, „Kurs Florystyki”, "Kurs kierowcy wózka jezdniowego”,

* kursy/szkolenia zawodowe dobierane są indywidualnie dla każdego Beneficjenta Ostatecznego przez doradcę zawodowego po spotkaniu indywidualnym (Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny)

2) Szkolenie/warsztaty aktywizacyjne.

 

Aktywizacja zdrowotna:

1)   Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu w zależności od potrzeb (profilaktycznych, psychologicznych, badań sanepid + wydanie książeczki);

 

Działania o charakterze środowiskowym:

1) Zorganizowanie Wigilii dla BO projektu oraz osób z ich otoczenia.

 

W roku 2011 w ramach projektu NOWA SZANSA odbyły się :

Aktywizacja społeczna:

1) Wsparcie grupowe - zajęcia ze specjalistą z zakresu umiejętności społecznych;

2) Szkolenie z zakresu umiejętności życiowych;

3) Porada grupowa – zajęcia ze specjalistą z zakresu umiejętności zawodowych – doradcą zawodowym ;

4) Warsztaty ze specjalistą z zakresu - jak dbać o siebie;

5) Wyjście do restauracji dla Beneficjentów Ostatecznych na uroczysty obiad;

 

Aktywizacja edukacyjna:

1) Kursy/szkolenia zawodowe; „Gastronomia z elementami dekoracji stołów”, „Kurs podstawy księgowości”, „Kurs – profesjonalny sprzedawca (obsługa kasy fiskalnej, komputera w handlu, czytników kart płatniczych”, „Kurs operatora koparko-ładowarki- wszystkie typy kl. III”, „Kurs opiekun osoby starszej, zależnej”, „Kurs projektanta stron www”.

* kursy/szkolenia zawodowe dobierane są indywidualnie dla każdego Beneficjenta Ostatecznego przez doradcę zawodowego po spotkaniu indywidualnym  (Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny),

2) spotkanie z pracodawcami – seminarium pn. „ Moje umiejętności szansą na uzyskanie zatrudnienia”

 

Aktywizacja zdrowotna:

1)   Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu w zależności od potrzeb (profilaktycznych, psychologicznych, badań sanepid + wydanie książeczki);

 

Działania o charakterze środowiskowym:

1) Zorganizowanie Wigilii dla BO projektu oraz osób z ich otoczenia.

 

W roku 2012 w ramach projektu NOWA SZANSA odbyły się :

 

Aktywizacja społeczna:

1) Zajęcia z zakresu umiejętności społecznych,

2) Szkolenie z zakresu umiejętności życiowych,

3) Warsztaty z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,

4) Ognisko integracyjne dla Beneficjentów Ostatecznych projektu,

5) Szkolenie „Szukam Pracy” KLUB PRACY z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – zajęcia grupowe z doradcą  zawodowym,

6) Warsztaty przedsiębiorczości

7) Poradnictwo grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych”

 

Aktywizacja edukacyjna:

1)  Szkolenia/kursy zawodowe: „Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, „Kurs małe gastronomii z obsługą kasy fiskalnej”, „Kurs   komputerowy ECDL”, „Kurs obsługi koparko ładowarki wszystkie typy kl. III.”, „Kurs florystyczny”, „Kurs prawa jazdy kat. C”, „Kurs fryzjerski”, „Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego”.

* kursy/szkolenia zawodowe dobierane są indywidualnie dla każdego Beneficjenta Ostatecznego przez doradcę zawodowego po spotkaniu indywidualnym  (Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny),

 

Aktywizacja zdrowotna:

1)    Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu w zależności od potrzeb (profilaktycznych, psychologicznych, badań sanepid + wydanie książeczki);

 

Działania o charakterze środowiskowym:

1) Zorganizowanie Wigilii dla BO projektu oraz osób z ich otoczenia.

 

Na poczet wszystkich  zajęć/warsztatów/szkoleń - realizowanych w ramach projektu, została wynajęta sala oraz zapewniony catering dla BO projektu oraz osoby/osób prowadzących. Wszyscy uczestnicy otrzymali od firm szkoleniowych materiały szkoleniowe oraz prowadzone były dzienniki zajęć, listy obecności, wydano stosowne zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych kursach.

 

ZADANIE II.  PRACA SOCJALNA

 

 1. zorganizowano spotkania informacyjne i rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie,
 2. sporządzono protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
 3. dnia 18 marca 2010r. podpisano porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej – Przedmiotem porozumienia było określenie zasad współpracy min.  w zakresie wzajemnej wymiany informacji o planowanych działaniach wobec osób bezrobotnych poszukujących pracy, w tym również wynikających z projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz procedur postępowania przy zawieraniu kontraktów socjalnych,
 4. przeprowadzono rekrutację, w wyniku której został wyłoniony kandydat na stanowisko pracownika socjalnego.
 5. od dnia 01.04.2010r. został zatrudniony na pełny etat pracownik socjalny do projektu (umowa na czas określony),
 6. do projektu został zaangażowany od miesiąca kwietnia pracownik socjalny zatrudniony w MOPS w Makowie Podhalańskim,
 7. realizowane były kontrakty socjalne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu (30 BO w roku 2010, 30 BO  w roku 2011, 27 BO w roku 2012),
 8. pracownicy socjalni przeprowadzili około 300 wywiadów środowiskowych z uczestnikami projektu, wydając decyzje administracyjne.

 

ZADANIE III.  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

 

1. Wypłacono jednorazowe zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie dla BO projektu na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie w kwotach obliczonych odpowiednio do przybliżonej wysokości wydatków poniesionych przez beneficjentów przez okres realizacji danej formy wsparcia.

2. Sporządzono listy wypłat zasiłków celowych.

 

ZADANIE IV.  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 

1. wdrażanie projektu poprzez weryfikację harmonogramu realizacji projektu z budżetem projektu,

2. dokonano wstępnego podziału zadań związanego głównie z rekrutacją kobiet i mężczyzn do projektu,

3. zawarto umowy o dzieło /umowy zlecenia  z Wykonawcami (osobami prowadzącymi szkolenia, zajęcia, warsztaty, kursy zawodowe), oraz zrealizowano rachunki do umowy, faktury, prowadzony jest rachunek bankowy,

4. przeprowadzono procedurę związaną z wyłonieniem realizatora usługi – wynajem sali z cateringiem,

5. zakupiono materiały biurowe, a następnie zrealizowano faktury,

6. prowadzono monitoring oraz koordynację zadań zawartych w projekcie,

7. dokonano przelewy bankowe (wynagrodzenia, zasiłki celowe dla  BO projektu).

 

ZADANIE V.  PROMOCJA PROJEKTU

 

 1. umieszczono informację o planowanej realizacji projektu „Nowa Szansa” w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 2. opracowano i zakupiono plakaty, ulotki, tablice informacyjne dotyczące projektu,
 3. zlecono sporządzenie i zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie „Prasa Beskidzka”,
 4. umieszczono informacje dotyczące projektu „Nowa Szansa” na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim:

 

http://www.makow-podhalanski.pl

http://www.mops-makowpodhalanski.pl

 

ZADANIE VI.  DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 

W ramach tego zadania w  roku 2010, 2011, 2012 zorganizowano Wigilię dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z osobami z  otoczenia.

Pracownicy socjalni oraz uczestnicy projektu wzajemnie dzielili się opłatkiem, składając najlepsze życzenia świąteczne. Wigilię uprzyjemnił koncert kolęd dzieci z Ogniska Muzycznego „Allegro” z Makowa Podhalańskiego, występ zespołu regionalnego „Polana Makowska”. Uczestnicy projektu mieli także zaszczyt spożyć wigilijny poczęstunek w towarzystwie Pana Burmistrza Makowa Podhalańskiego, Pani Sekretarz Gminy Maków Podhalański, radnych Gminy, Skarbnik Gminy oraz Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 

PODSUMOWUJĄC

 

Biorąc pod uwagę efektywność projektu „Nowa Szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim należy nadmienić, że tytułowym sukcesem jest podjęcie zatrudnienia przez kilkunastu beneficjentów ostatecznych projektu. Sukces ten można zawdzięczać zastosowanym instrumentom aktywizacji społecznej i zawodowej wobec każdego uczestnika projektu, dzięki którym beneficjenci mieli możliwość podniesienia własnych kwalifikacji, tym samym zmianę statusu na rynku pracy.

Uczestnicy projektu „Nowa Szansa” poprzez udział w projekcie mieli nie tylko możliwość podwyższenia swych kwalifikacji zawodowych, czy też nabycia umiejętności społecznych, ale także podniesienia poczucia własnej wartości. Dla wielu uczestników zajęcia projektu dały okazję do wyjścia z domu, oderwania się od codziennych obowiązków, monotonii dnia codziennego, doświadczyć nowe przeżycia, podjąć własne działania, na które dotychczas brakowało im odwagi, wiary w siebie.

Zamierzeniem realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa” było osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych, oraz osiągnięcie planowanej wysokości wskaźników efektywności podejmowanych działań, co udało się i projekt zakończono sukcesem, także zadowoleniem osób biorących udział w projekcie.

W związku z powyższym Gmina maków Podhalański ponownie aplikowała o fundusze UE w ramach POKL na kontynuację realizacji

projektu „Nowa Szansa” w latach 2013 -2014.

Galeria:

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.