Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 227 454,63

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 227 454,63 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Program ma zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
 • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Uchwała nr XLVII.446.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

                                 

 

 

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim planuje przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Adresaci Programu

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnienieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnienie przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierzemy pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględniamy potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta
z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia oraz informacji dodatkowych do karty zgłoszenia (załączniki) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.15 do 15.15.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Opieka Wytchnienowa - edycja 2022

Informuje się, iż z dniem 01.04.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu wsparciem zostało objętych 16 opiekunów osób niepełnosprawnych, oraz dwojga opiekunów małoletnich dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym, którzy na co dzień podejmują trud opieki nad swoimi bliskimi. Program ten gwarantuje 240 godzin usług opiekuńczych, które będą zrealizowane do końca 2022 r. Dzięki programowi  opiekunowie zyskają pomoc świadczoną  przez profesjonalne opiekunki, dzięki czemu zyskają dodatkowy czas na odpoczynek, załatwianie spraw urzędowych, zadbanie o własne zdrowie.  W ramach tego programu  2 osoby niepełnosprawne skorzystają z turnusów rehabilitacyjnych. Całkowity koszt działania tego programu wynosi  199 104,00 zł.

  OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 199 104,00 zł.

   

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

   

  Program ma zapewniać:

  1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

  2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

   UCHWAŁA NR XXXVI.369.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w spr.: przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Rynek 11
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.