Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Program Rodzina 500+ Pierwsze wypłaty 500 plus na dziecko już od 20 kwietnia

Trwa składanie wniosków do programu Rodzina 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kietnia 2016 roku przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego. Na dzień 7 kwietnia 2016 r. do godziny 13:00 wpłynęło 690 wniosków w tym 53 w formie elektronicznej. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności składania - niezależnie od tego, czy wniosek był złożony osobiście, czy elektronicznie. Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona będzie tylko od tego, czy dany wniosek jest kompletny. Wnioski niekompletne rozpatrywane będą dużej.
Pierwsze wypłaty będą uruchomiane od 20 kwietnia i systematycznie realizowane. Żeby doszło do wypłaty, wniosek o świadczenie musi przejść pozytywną weryfikację w oparciu o którą wydana zostanie stosowna decyzja przyznająca świadczenie dla wnioskodawcy. Wnioski są na bieżąco weryfikowane oraz na bieżąco wprowadzone do systemu informatycznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przypomina:

 

Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze z programu Rodzina 500 plus?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek – przez internet lub w formie papierowej. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami (w praktyce przede wszystkim o dochodach), jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Wnioski można przesyłać i składać od 1 kwietnia br.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od  1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Program „Rodzina 500 plus” określa, że rodzice będą otrzymywać, co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kwota 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli   w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

Świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy  tj od 1-go kwietnia 2016r do 30 września 2017 r.

 

Wanda Olejniczak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.