Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/flexuzj/ftp/mops.makowpodhalanski.pl/pages.inc.php on line 98

Projekt Nowa Szansa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w projekcie „Nowa Szansa”

Opis projektu

 • Projekt „Nowa Szansa” to projekt systemowy realizowany w latach 2010-2012 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 • Projekt systemowy polega na realizacji dzięki środkom programu operacyjnego zadań organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych w ramach celów programowych.
 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt  jest opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Jaki jest cel projektu ?

Celem projektu „Nowa Szansa” jest aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzrost kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umacnianie więzi społecznych wszystkich uczestników projektu, czyli Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Zamierzeniem projektu „Nowa Szansa” jest podjęcie szeregu działań na rzecz bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia mieszkańców gminy Maków Podhalański, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale też umiejętności społecznych, a w rezultacie zwiększenia szansy na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie ma wykształcić u uczestników umiejętności pozwalające na znalezienie oraz utrzymanie zatrudnienia, a w konsekwencji przyczynić się do polepszenia ich sytuacji materialnej.


Co przewidziano w projekcie?

W ramach projektu „Nowa Szansa” dla uczestników przewidziane są min.:

 • zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • szkolenia i kursy zawodowe (uczestnikom projektu przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia zawodowego zapewnione są bezpłatne badania lekarskie (profilaktyczne lub/i sanitarne),
  • warsztaty tematyczne ze specjalistami,
  • formy integracyjne: ognisko, wycieczka, wyjście do restauracji i inne,
  • świadczenia w formie zasiłku celowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

 • Projekt adresowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, a także do osób nie będących klientami MOPS, spełniających określone warunki.
 • Projekt skierowany jest do osób poszukujących pracy, bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także do osób nieaktywnych zawodowo, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy oraz pozostają bez zatrudnienia.
 • Projekt jest przewidziany zarówno dla kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Maków Podhalański (w tym mieszkańców Żarnówki, Grzechyni, Juszczyna, Wieprzca, Koszówki, Białki).
 • Projekt jest skierowany do osób będących w wieku aktywności zawodowej.
 • Projekt jest skierowany do osób których dochód miesięczny nie przekracza kryterium dochodowego rodziny lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (określonego w ustawie o pomocy społecznej zapisem art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).


Co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem projektu „Nowa Szansa”?

Należy zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz:

 • dostarczyć odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia przez pracowników socjalnych spełnienia wymogów rekrutacyjnych (dowód osobisty, zaświadczenie/zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, zaświadczenie/zaświadczenia o zarobkach członków rodziny),
 • uzupełnić kwestionariusz rekrutacyjny projektu,
 • zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Nowa Szansa” i podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach udzielania wsparcia i obsługi projektu.

Pamiętaj!

 • Deklarując uczestnictwo w projekcie zobowiązany jesteś do aktywnego i regularnego udziału we wszystkich organizowanych formach zajęć, a także współpracy z pracownikami socjalnymi.
 • Projekt jest realizowany z myślą o Tobie, jest formą pomocy organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 • Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.


Chcesz zostać uczestnikiem projektu „Nowa Szansa”?
Zgłoś się do Siedziby Projektu w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim

34-220 Maków Podhalański
ul. Kościuszki 1

tel. (033) 8771-554
godz. 8.00 - 16.00

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.