Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.29.1.2020                       

Maków Podhalański, 6 lipca 2020 r

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeni

BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

 

o g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański
w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.25.1.2020                                                   

Maków Podhalański, 29 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na „Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym oraz badaniami lekarskimi na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kompetencje społeczne

Maków Podhalański, 27.02.2020r

MOPS.26.10.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  kompetencji społecznych na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Kompetencje społeczne

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

W związku z realizacją projektu „Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację usługi (przedmiot zamówienia): Indywidualne doradztwo psychologiczne  w wymiarze 150 godzin. 

 

  

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 25 i 26 listopad 2019 r. odbyło się "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla 15 uczestników projektu.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą przemocy, toksycznych relacji międzyludzkich, problematyki współuzależnienia oraz metod rozpoznawania i reagowania na przemoc. Na szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy oraz rodzajach instytucji oferujących pomoc dla osób pokrzywdzonych, przepisów prawnych regulujących kwestię przemocy. Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę z zakresu mediacji pozwolił uczestnikom na uświadomienie sobie   kwestii stosowania przemocy zarówno ze strony sprawcy, jak i ofiary oraz jak należy chronić siebie i członków rodziny przed stosowaniem przemocy. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a także mieli zapewniony cattering, otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu "Przeciwdziałenie przemocy w rodzinie".

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21

  Opiekun osób starszych

  W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 27 listopad 2019 r. do 03 grudnia 2019 r. odbył się kurs "Opiekun osób starszych" dla 3 uczestniczek projektu. Podczas kursu uczestniczki zapoznały się z tematyką dotyczącą sprawowania opieki nad osobami starszymi, zależnymi, zapoznały z dostępnym wyposażeniem i sprzętem ułatwiającym pomoc przy opiece nad osobami zależnymi, rolami i zadaniami opiekunek, zasadmi BHP, dezynfekcji i sterylizacji podczas wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych, postawy wobec osoby chorej i zależnej. Uczestniczki po odbyciu kursu otrzymały certyfikat i zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Opiekuna osób starszych".

   - 1
   - 2
   - 3
   - 4
   - 5
   - 6
   - 7

   Kurs obsługi kasy fiskalnej

   W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs obsługi kasy fiskalnej" . W ramach kursu wiedzę z zakresu obsługi kas sklepowych  zdobyło 5 uczestników projektu. Kurs przybliżył uczestnikom  wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych związanych z zastosowaniem kas fiskalnych, budowy zasad działania i podziału urządzeń fiskalnych, z zakresu sprzedaży i wykonywania raportów, współpracy kas z urządzeniami dodatkowymi – czytnikiem kodów i komputerem, zasady pracy kasjera i kontaktu z klientem. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Obsługa kasy fiskalnej".

    - 1
    - 2
    - 3
    - 4

    Kurs gastronomiczny

    W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 28 listopad 2019 r.
    do 7 grudzień 2019 r. odbył się "Kurs gastronomiczny" dla 8 uczestników projektu. W ramach kursu uczestnicy zapoznali tematykę z zakrsu oceny towaroznawczej, podziału żywności, sposobów podawania dań, technik wykonania, wymogów sanitarno-higienicznych, ekspedycji potraw. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali certyfikaty i zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu "Gastronomicznego".

     - 1
     - 2
     - 3
     - 4
     - 5
     - 6
     - 7
     - 8
     - 9
     - 10
     - 11
     - 12
     - 13
     - 14
     - 15
     - 16

     Kurs fryzjerski

     W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
     w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 9 do 13 grudnia
     2019 r. dla 1 uczestniczki projektu odbył się "Kurs fryzjerski". W ramach kursu uczestniczka zapoznała się z tematyką min. organizacji pracy w salonie fryzjerskim, podstawowego wyposażenia salonu, zasad profesjonalnego podejścia do klienta, zakresu zabiegów wykonywanych w salonie fryzjerskim, stosowanych technik koloryzacji i zasad strzyżenia włosów, stylizacji fryzur. Uczestniczka miała możliwość nabycia umiejętności fryzjerkich. Po ukończeniu kursu uczestniczka otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu fryzjerskiego.

      - 1

      Kurs fakturowania Optima

      W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs fakturowania Optima" dla 1 uczestniczki projektu. Podczas kursu uczestniczka miała możliwość zapoznania tematyki wystawiania hadlowych dokumentów przychodowych (faktury, paragony, faktury zaliczkowe itp.), dokumentó rozchodowych (faktury zakupu), zakresu magazynowania, wystawiania dokumetów magazynowych, WZ. Uczestniczka podczas kursu miała zapewniony cattering oraz otrzymała zaświadczenie MEN o u kończeniu kursu fakturowania "Optima".

       - 1
       - 2

       Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

       W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 21 do 25 listopad 2019 r. oraz 28 do 30 listopad 2019 r. odbył się dla 1 uczestnika projektu "Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych". Kurs odbył się w dwóch modułach tematycznych w tym : szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, a także szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Uczestnik kursu nabył wiedzę oraz zdobył kwalifikacje zawodowe dla kierowców przewoźników towarów. W trakcie kursu uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

        - 1

        Zawiadominie o wyniku postępowania

        Maków Podhalańśki, 12 grudnia 2019 r.

        MOPS.26.40.1.2019

        w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

        na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Zapytanie ofertowe

        MOPS.26.40.1.2019                                                                      

        Maków Podhalański, 2019-11-28

        Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

        na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Zawiadominie o wyniku postępowania

        MOPS.26.38.1.2019

        2019-11-20

        w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

        na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Szkolenie wyjazdowe - coaching

        Grupowe warsztaty coachingowe – 24 godzinne warsztaty realizowane w formie wyjazdowej w ośrodku w miejscowości turystycznej Zakopanem w dniach 11-13 października 2019 r. dla 28 uczestników projektu oraz  2 opiekunów. Zajęcia obejmowały realizację zakresu merytorycznego jak obszar psychologiczny (nawyki, przekonania, nastawienie do życia). Celem szkolenia było uporządkowanie zasobu wiedzy o sobie samym, niezbędnego podczas poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy jako kandydata chcącego podjąć zatrudnienie. Na zajęciach poruszany był temat aktualności i alternatywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia, postrzeganie siebie samego na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego mieli także zapewnione zakwaterowanie w bazie noclegowej wraz z zapewnionym wyżywieniem i dojazdem.

         - 1
         - 2
         - 3
         - 4
         - 5
         - 6
         - 7
         - 8
         - 9
         - 10
         - 11
         - 12
         - 13
         - 14
         - 15
         - 16

         Kurs prawa jazdy

         Sześciu uczestników projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - aktywizacja edukacyjna - w miesiącach od maja do sierpnia 2019 roku brało udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Uczestnicy podczas kursu zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

          - 1

          Indywidualne doradztwo psychologiczne

          W ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
          Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu korzystają z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polega     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

          Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem jest dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione są od problemów z jakimi dany uczestnik się boryka, potrzebuje wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

           - 1

           Zapytanie Ofertowe

           MOPS.26.38.1.2019                                                                      

           Maków Podhalański, 2019-11-08

           Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

           na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych

           Zajęcia „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych” realizowane w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się dla uczestników projektu w dniach 29.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

           Szkolenie zrealizowane było w wymiarze 20 godzin w trzydniowym cyklu spotkań (wykładów połączonych z ćwiczeniami) z mediatorem, w ramach których 19 uczestników miało możliwość zapoznania się z tematyką oraz ćwiczeniami w grupie w zakresie min.

           • trening umiejętności komunikowania się;
           • wyrażanie własnych emocji i uczuć, słownik uczuć, stany emocjonalne;
           • znajomość ludzkich potrzeb, potrzeby kontaktu ze sobą, autonomii, związków międzyludzkich;
           • komunikacja interpersonalna, modele komunikacji, typy komunikacji;
           • znajomość barier komunikacyjnych, zakłócona a prawidłowa komunikacja w  rodzinie,
           • znajomość „mowy ciała” komunikacji niewerbalnej, gestów, zachowań;
           • własne zasoby i mocne strony, osobiste predyspozycje;
           • budowanie wiary we własne siły, poczucie własnej wartości;
           • trudności w bliskich relacjach; konflikty rodzinne, zasady „zdrowej kłótni”, rozwiązywania sporów.

           Zajęcia prowadzone były w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. W trakcie szkolenia dla wszystkich uczestników został zapewniony catering oraz ustalone przerwy.

           Po ukończeniu zajęć wszystkim uczestnikom wręczone zostały imienne zaświadczenia uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu.

            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
            - 6
            - 7
            - 8

            Kurs informatyczny ECDL BASE

            Kurs informatyczny EDCL BASE realizowany w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Zajęcia odbyły się dla pierwszej grupy obejmującej 11 uczestników projektu w dniach: 27.05.2019; 28.05.2019; 31.05.2019; 04.06.2019; 06.06.2019; 07.06.2019; 13.06.2019, oraz dla grupy drugiej obejmującej 10 uczestników projektu w dniach: 05.06.2019; 11.06.2019; 12.06.2019; 14.06.2019; 18.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019. W ramach kursu komputerowego uczestnicy mieli zapewniony catering, a także materiały szkoleniowe.

            Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu informatycznego ECDL BASE obejmował: podstawy pracy z komputerem (w wymiarze 10 godzin), podstawy pracy w sieci (w wymiarze 20 godzin), celem kursu było przygotowanie do egzaminu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w ramach którego uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami min. oprogramowania i licencjonowania; ustawień komputera, pojęciami plików i folderów, dokumentów i formatowania; konfiguracja oprogramowania; sieć komputerowa, LAN; Internet; adresy IP, usługa WWW,URL, protokoły HTTP, HTTPS; przeglądarki internetowe; szyfrowanie danych; uwierzytelnianie; bezpieczeństwo danych; podcasty; poczta elektroniczna i inne.

            Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymali Certyfikaty ECDL PROFILE potwierdzające ukończenie modułu podstaw pracy w komputerem.

             

             - 1
             - 2
             - 3
             - 4
             - 5
             - 6
             - 7
             - 8
             - 9
             - 10
             - 11
             - 12

             OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI W 2019 R.

             Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - "Aktywizacja zawodowa uczestników projektu relaiizowanego przez Gminę Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod nazwą "Perspektywy" w ramach Regionalnego Ptogramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.".

              

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             MOPS.26.27.2.2019                                                                                     

             Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

              

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             MOPS.26.26.2.2019                                                                                                

             Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

             MOPS.26.27.2.2019

             2019-06-04

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

             MOPS.26.26.2.2019

             2019-06-04

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             MOPS.26.27.2019

             2019-06-04

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             MOPS.26.26.2019

             2019-06-04

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             MOPS.26.25.2019

             2019-06-04

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na „Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin"  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: "Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

              

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Informacja o odrzuceniu oferty

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

             Zapytanie ofertowe

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

              

             postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem

             Zapytanie ofertowe

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: na usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Zawiadomienie o wyniku postępowania

             w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             Zapytanie ofertowe

             aktualizacja z dnia 31.10.2018 

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             Zapytanie ofertowe aktualizacja

             aktualizacja z dnia 26.10.2018 

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             ZAPYTANIE OFERTOWE

             Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

             na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

             Trwa rekrutacja

             Trwa rekrutacja do projektu „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański 

             UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

              

             Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

             osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański

             osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

             Preferowani kandydaci:

             osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

             Osoby niepełnosprawne

             osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

             osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

             W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające            z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

             • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
             • Indywidualne treningi psychologiczne
             • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
             • Poradnictwo rodzinne
             • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
             • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
             • Indywidualne doradztwo zawodowe
             • Indywidualne pośrednictwo pracy
             • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
             • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
             • Staże zawodowe itp.

              Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalańki , tel.: (33) 8771 554

              

              REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

              Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

              Rekrutacja ma charakter otwarty.

              Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

              Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.

              Projekt PERSPEKTYWY

              Program aktywizacji społecznej i zawodowej przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu w Gminie Maków Podhalański

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z przystąpieniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór do projektu, który ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Maków Podhalański.

              Projekt skierowany jest do 66 osób ( w tym: 43 osoby bierne zawodowo, 10 osób o statusie osoby bezrobotnej, 3 osoby pracujące, 3 osoby małoletnie oraz 10 osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi) przede wszystkim kobiet, ale również mężczyzn czy osoby niepełnosprawne. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

              W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać takich form wsparcia jak:

              • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
              • inne narzędzia lub metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, które wynikają z indywidualnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej osoby,
              • oddziaływania obejmujące: mediację, terapie rodzinne, prawnictwo rodzinne, a także zajęcia psychoruchowe oraz rehabilitacyjne.

              Projekt zakłada również aktywizację zawodową, która będzie polegać na:

              • korzystaniu ze stażów, praktyk, szkoleń, kursów, warsztatów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe,
              • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
              •  zatrudnienie wspierane, wspomagane, oraz pomoc trenera w zaadoptowaniu się  w środowisku pracy.

              Uczestnikom projektu przewiduje się wypłacanie stypendiów stażowych, szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

              Szczegółowe informacje oraz zapisy do projektu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański oraz pod nr tel. 33 8771 554.

              Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą odmienić swoje życie zawodowe oraz społeczne zapraszamy do udziału w projekcie.

              Kierownik 
              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Makowie Podhalańskim

               MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

               Miejski Ośrodek Pomocy
               Społecznej w Makowie Podhalańskim

               ul. Kościuszki 1
               34-220 Maków Podhalański

               Telefon: (33) 8771 554
               Fax: (33) 8773 513
               Dni powszednie: 7.15 - 15.15

               Telefon interwencyjny 33 447 28 87

               Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.