Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Ubiegasz się o świadczenia rodzinne? Zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przypomina o składaniu wniosków przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.

Przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku należy dostarczyć:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2014 roku – każdego dorosłego członka rodziny, osobno – pomimo wspólnego rozliczania się współmałżonków;

- zaświadczenie (z ZUS lub od pracodawcy) lub oświadczenie każdego dorosłego członka o wysokości zapłaconej, pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok;

- nakaz płatniczy za 2014 rok – w przypadku posiadania 1 ha fizycznego gospodarstwa rolnego (do skserowania);

- oświadczenie – do wypełnianie przez dorosłych członków rodziny w siedzibie MOPS;

- dowody osobiste obojga rodziców (do skserowania).


W przypadku jakichkolwiek zmian w sytuacji dochodowej któregokolwiek z dorosłych członków rodziny w trakcie całego roku 2014 i 2015 roku:

uzyskanie każdego nowego dochodu, podjęcie zatrudnienia, uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utrata dochodu (nie obniżenie wysokości wynagrodzenia), utrata zatrudnienia – osoba korzystająca ze świadczeń rodzinnych, ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczeń ma obowiązek poinformowania organ wypłacający o zachodzących zmianach i dostarczenie stosownych dokumentów:

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT 11 z zakładu pracy, z którego był utracony dochód w przypadku jeżeli oprócz tego dochodu w danym roku kalendarzowym osoba osiągała dochód jeszcze z innego źródła);

- dokument określający wysokość dochody uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany -  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2014/2015) – umowa o pracę, PIT  z zakładu pracy, w którym osoba rozpoczęła zatrudnienie w przypadku jeżeli oprócz tego dochodu w danym roku kalendarzowym osoba osiągała dochód z jeszcze innego źródła);

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2014/2015), umowa o pracę.


Dokumenty przyjmuje się od 01 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.