Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   

Więcej informacji pod linkiem Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Oddział ZUS w Chrzanowie

 

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia

  W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

  Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania

  ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

  Więcej informacji pod linkiem Rodzinny kapitał opiekuńczy

  Oddział ZUS w Chrzanowie

   Dodatek osłonowy

   Dodatek osłonowy – informacje ogólne

   Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

   Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

   Dla kogo jest dodatek?

   O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

   O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

   W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

   Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

   Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

   Dodatek przysługuje gospodarstwom:

   • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
   • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

   W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

   Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

   Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

   • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
   • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

   Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

   Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

   Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

   • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
   • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
   • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
   • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

   *Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

    

    

   Seniorzy zawsze mogą liczyć na wsparcie

   Seniorze, zostań w domu, poproś o pomoc

   Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego też minister Marlena Maląg apeluje do seniorów, aby ograniczyli wychodzenie z domu, a jeśli już muszą wyjść np. na zakupy, żeby wybierali godziny im dedykowane (10-12) oraz nosili maseczki. – Pamiętajmy przy tym o środkach bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, zakładajmy jednorazowe rękawiczki i pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi minister.

   Bezpieczna komunikacja

   Bardzo ważne jest to, aby w tym trudnym okresie seniorzy mieli stały kontakt ze swoimi bliskimi. W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że w dzisiejszych czasach mogą zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc nawet z domu. Do tego wystarczy komputer, smartfon lub tablet i komunikator internetowy z funkcją wideo rozmowy.

   – Jak widać współczesna technologia służy nie tylko osobom młodym. Dzięki niej seniorzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi i znajomymi, i przy okazji widzieć siebie nawzajem. Wszystko na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie – bez narażania zdrowia własnego i innych – mówi minister.

   Badania na odległość

   Niezależnie sytuacji konieczne jest dbanie o zdrowie osób starszych. W tym celu powstał szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu mogą oni uniknąć wizyty u lekarza. Jednym z takich rozwiązań są teleporady. Osoby, które podejrzewają u siebie koronowirusa mogą zadzwonić pod specjalna infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymają stosowne zalecenia, a w razie konieczności sugestię kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

   – Czasy są trudne, a te wymagają szczególnych rozwiązań. Dzięki teleporadom osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc nie wychodząc z domu i nie narażając siebie i swojego otoczenia – podkreśla minister Marlena Maląg.

   Kolejnym, rozwiązaniem jest aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe, która pomaga w walce z koronawirusem. Aplikacja zbierane dane o tym, z kim spotyka się jej użytkownik i informuje, gdy dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Aplikacja jest w pełni bezpieczna i można z niej korzystać bezpłatnie.

   /informacja z strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/

    - 1

    KOMUNIKAT

    OD 1 WRZEŚNIA 2020r. - KONTAKT osobisty z MOPS w Makowie Podhalańskim

    jest możliwy po naciśnięciu DZWONKA przy drzwiach WYJŚCIOWYCH MPZ

     

    pozostałe ograniczenia bez zmian

    PONADTO

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim PRZYPOMINA, że jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumety do MOPSu mogą Państwo tego dokonać:

    - za pośrednictwem platrormy ePUAP

    - mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

    - pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

    - wrzucić do skrzyniki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3

     

     

     DOBRY START

      

     WNIOSKI DOBRY START „300+”

     DO POBRANIA

     - na stronie internetowej MOPS Maków Podhalański

     - na stronie internetowej MRPiPS

      

     WYPEŁNIONE DRUKI

     należy złożyć:

     - do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

      

      

     ponadto

     na zewnątrz budynku MPZ - za drzwiami wyjściowymi

     zorganizowano

     PUNKT PRZYJĘĆ dokumentacji 

     MAŁOPOLSKA NIANIA

     Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

     w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

     współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

     Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

     Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

      

     ogłasza

      

     TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

      

     CEL PROJEKTU

     Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

     UCZESTNICY

     O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

     a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

     b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

     Uwaga!

     Z dofinansowania nie może korzystać:

     - osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);

     - osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

     KRYTERIA REKRUTACJI są szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020)

     Kryteria formalne (obowiązkowe):

     spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie dokumentów w języku polskim; wypełnienie wniosku na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne są szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.

     Kryteria dostępu (obowiązkowe):

     1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.

     2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.

     3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

     Kryteria preferencyjne/premiujące (punktowane):

     1. Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 20 pkt

     2. Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 15 pkt

     3. Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3: 0 pkt lub + 5 pkt lub + 10 pkt lub + 15 pkt 
     (zgodnie z Listą gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu)

     4. Wnioskodawca jest Rodzicem Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności: + 5 pkt

     5. Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami: + 5 pkt

     6. Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą Dziecko do lat 3: + 5 pkt

     Poszczególne kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczeń oraz innych dokumentów szczegółowo opisanych w Regulaminie.

     Rodzic będący osobą pozostającą bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie Grantu m.in. pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni roboczych - na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej.

     TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

     Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

     Wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

     1) pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników

     lub

     2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

     lub

     3) osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

     W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

     INFORMACJA O PROJEKCIE

     Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

     - pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),

     - dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.
     Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

     - kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

     - kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0” - Aktualności.

     UWAGA! Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania, dlatego też przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami.

     Dane statystyczne

      Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

      STOP PRZEMOCY!

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

       34-220 Maków Podhalański

       Kościuszki 1

        

       tel. 33 8771 - 554

       fax 33 8773 - 513

        

       e-mail: mops.makow@pro.onet.pl

       e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

        MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

        Miejski Ośrodek Pomocy
        Społecznej w Makowie Podhalańskim

        ul. Kościuszki 1
        34-220 Maków Podhalański

        Telefon: (33) 8771 554
        Fax: (33) 8773 513
        Dni powszednie: 7.15 - 15.15

        Telefon interwencyjny 33 447 28 87

        Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.