Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

ZMIANA !!!!

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;

dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł;

maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 288 zł.

  Pomoc społeczna

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn zm.)

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom zwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

  Nr telefonu: /33/ 8771 554

  Nr fax: /33/ 8773 513

  Miejsce pracy poszczególnych pracowników z podziałem na teren pracy:

   

  DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

   

   

   

  Zespół Pracy Socjalnej i Usług

   

   

  Nr rejonu opiekuńczego

   

  Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

   

  Telefony służbowe

   

  Bogusława Ceremuga

  pracownik socjalny

   

  1

  Białka

  Juszczyn

  Kojszówka

  ZOD Maków Podhalański

   

  694 951 826

         

   

  Katarzyna Pieczara

  pracownik socjalny

   

  3

  Grzechynia

  Żarnówka

  Wieprzec

  ZOL Maków Podhalański

   

  694 999 182

         

   

  Marek Świstek

  asystent rodziny

  1,2,3

  Gmina

  Maków Podhalański

   

  694 952 307

   

   

  DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

   

   

   

  Zespół Świadczeń Socjalnych

   

   

  Nr rejonu opiekuńczego

   

  Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

   

  Telefony służbowe

   

  Krystyna Budzoń

  specjalista pracy socjalnej

   

  1

  Białka

  Juszczyn

  Kojszówka

   

  694 951 663

   

  Monika Koper

  specjalista pracy socjalnej

   

  2

   

  Maków Podhalański

  /w tym: ZOD, ZOL/

   

  694 951 818

   

  Grażyna Wróbel

  starszy pracownik socjalny

   

  3

  Grzechynia

  Żarnówka

  Wieprzec

   

  694 999 182

   

  Magdalena Urbańska –Szpak

  specjalista pracy socjalnej

   

  -

   

  -

   

  -

  Ewelina Kołodziej

  specjalista pracy socjalnej

   

  -

   

  -

   

  -

   

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Kościuszki 1
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.