Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

HARMONOGRAM SUPERWIZJI

 

 

HARMONOGRAM

SUPERWIZJI

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

 

LP.

Data

Ilość godzin

1.

10-11 sierpnia 2020 r.

12 godzin

2.

14-15 wrzesień 2020 r.

12 godzin

3.

1-2 października 2020 r.

12 godzin

4.

12-13 listopada 2020 r.

12 godzin

5.

21-22 grudnia 2020 r.

12 godzin

6.

14-15 styczeń 2021 r.

12 godzin

7.

11-12 luty 2021 r.

12 godzin

8.

11-12 marca 2021 r.

12 godzin

9.

8-9 kwiecień 2021 r.

12 godzin

10.

10-11 maj 2021 r.

12 godzin

 

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.30.1.2020                                                                                 

  Maków Podhalański, 7 lipca 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na:

  1. malowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /II piętro MPZ w Makowie Podhalańskim/ z uwzględnieniem usunięcia lamperii oraz
  2. adaptację punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.28.1.2020                                                                                    

  Maków Podhalański, 3 lipca 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradcy na potrzeby projektu pn. „STAWIAMY NA JAKOŚĆ”, w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.27.1.2020      

  Maków Podhalański,  2 lipca 2020 r

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na usługi  eksperta/specjalisty ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.26.1.2020                                                                           

  Maków Podhalański, 23 czerwca 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup pięciu laptopów wraz z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

   

  MOPS.26.24.1.2020                                                                        Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

   

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup regału przesuwnego na dokumentacje pracowników socjalnych do składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

   

  MOPS.26.23.1.2020                                                                         Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

   

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych realizujących zadania w nowym systemie organizacyjnym oraz na zestaw meblowy na potrzeby punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.21.1.2020                                                                                 

  Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług superwizora dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.20.1.2020                                                                                 

  Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług trenera przeprowadzającego warsztaty przybliżające model realizacji usług o określonym standardzie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  INFORMACJE O PROJEKCIE

  Gmina Maków Podhalański – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kwietnia 2020 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Całkowita wartość projektu wynosi 408 562,50 zł

  Projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

  Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 01.04.2020r. do 30.04.2021r.

  Zostaną wyodrębnione cztery stanowiska/zespoły pracy dla pracowników socjalnych:

  • Stanowisko ds. świadczeń wydawanych decyzją;
  • Zespół ds. pracy socjalnej;
  • Stanowisko ds. usług;
  • Stanowisko ds. pierwszego kontaktu.

  W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty przygotowujące pracowników socjalnych I kadrę zarządzającą Ośrodka do wprowadzanych zmian, superwizja oraz zostaną wyposażone nowe stanowiska pracy.

  Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   PROJEKT STAWIAMY NA JAKOŚĆ

    MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

    Miejski Ośrodek Pomocy
    Społecznej w Makowie Podhalańskim

    ul. Kościuszki 1
    34-220 Maków Podhalański

    Telefon: (33) 8771 554
    Fax: (33) 8773 513
    Dni powszednie: 7.15 - 15.15

    Telefon interwencyjny 33 447 28 87

    Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.